ติดต่อเต็นท์

ชินลาภรวมรถ

ตรงข้ามหมู่บ้านชินลาภ 338 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-230967 , 084-4999628 , 081-4745377